1
 
Meslek Yüksekokulları Mezun ve Mensupları Derneği -MEYODER- 13 Nisan 2007 tarihinde kurulmuş olup, Meslek Yüksekokulları mezun ve mensupları arasındaki dayanışmayı arttırmak, Meslek Yüksekokulları mezunlarının, sosyal ve kültürel aktivitelerini desteklemek, dernek üyelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak, mezunlara iş imkanları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, Meslek Yüksekokulları mezun ve mensuplarının sorunları ile ilgilenmek, bu amaçlar çerçevesinde diğer ulusal ve uluslar arası dernek ve kuruluşlarla temas ve işbirliğinde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluş ve derneklerin çalışmalarına katılmayı kendisine amaç edinmiştir.